Hjem Om TK Auto Ansatte EU kontroll Bestille time

TK AUTO BILVASK     


Periodisk kjøretøykontroll (PKK)/EU- eller EØS-kontroll

Ny viktig informasjon om ordningen!

Du må fra 2009 selv følge med og avtale tid for kontrollen slik at bilen blir kontrollert og godkjent før utløpet av den måneden den skal være kontrollert. Du vil ikke motta egen innkalling til kontroll fra Statens vegvesen. Tidspunktet for neste EU-kontroll vil bli opplyst i den årlige utsendelsen av oblater (kontrollmerker).

Kontrollen har mange "navn", men baseres på de samme lovbestemte krav.

TK Auto er godkjent for å foreta periodisk kjøretøykontroll på bilen din. Vi gjennomfører kontrollen 100 % etter "Kontrollveiledningen" fra Statens Vegvesen.

I kontrollrapporten påpekes de punktene som eventuelt må utbedres for å få bilen godkjent.

Hvis ønskelig vil vi gi deg et tilbud på nødvendige reparasjoner for å få bilen godkjent. Dersom vi underveis oppdager feil og mangler som bør utbedres i tillegg, vil vi gjøre deg oppmerksom på dette. Vi mener bileieren har krav på en slik service, men vi kan ikke garantere at vi oppdager ting som ligger utenfor kontrollpunktene.

Vi påfører deg selvsagt ingen reparasjonskostnader uten etter nærmere avtale, men gir deg gjerne et tilbud på nødvendig vedlikehold i tillegg.

Velg "bestill time" øverst til venstre for timeavtale.

 

Hva omfatter kontrollen
Det finnes fortsatt en del misforståelser om hva den periodiske kjøretøykontrollen egentlig innebærer. Det er viktig å vite at kontrollen kun omfatter gitte tekniske detaljer knyttet til bilens trafikksikkerhets- og miljømessige tilstand. Kontrollen skal kun vurdere disse på kontrolltidspunktet og godkjenning gis deretter.

Kontrollen sier ingenting om hvor lang levetid etter kontrollen du kan forvente av for eksempel bremsebelegg, støtdempere etc. Du har ingen garanti for hvor lenge de kontrollerte funksjonene holder etter kontrolltidspunktet.

Kontrollen tar heller ikke for seg vanlige service og vedlikeholdspunkter. Rene driftsmessige forhold knyttet til motor, olje, registerrem, plugger, filtere osv. kontrolleres ikke.

Du må derfor følge vanlig vedlikeholdsservice/kilometerservice og gitte skifteintervaller uavhengig av Periodisk kjøretøykontroll for å holde bilen i orden.

En PKK-godkjent bil er altså ingen garanti for at bilen er i den stand du som bileier ønsker.

Heller ikke at den vil gå problemfritt i 2 nye år fram til neste kontroll. "PKK-godkjent bil" er ingen seriøs tilstandsrapport ved salg av bil. Da må du be om en langt mer omfattende kontroll.

Vi  vil at du skal være oppmerksom på dette når du leverer bilen til kontroll.

Hvis vi anbefaler eventuelle reparasjoner eller vedlikehold i tillegg til de rene kontrollkravene er det av hensyn til bilens generelle tilstand og kunnskaper om reparasjoner som likevel vil dukke opp om kort tid.

Ønsker du en generell tilstandsrapport eller nødvendig kilometerservice hjelper vi deg gjerne med det også.

 

Når og hvor skal bilen kontrolleres
Alle personbiler som er 4 år eller eldre skal inn til periodisk kjøretøykontroll (PKK, EU- eller EØS-kontroll) hvert 2. år. Dette må gjøres på godkjente kontrollsteder og vi er en av disse.

Du mottar melding fra Statens VegvesenVegdirektoratet om når din bil skal kontrolleres. Du vil ofte motta påminning også fra verkstedforbindelser du tidligere har benyttet. Du står alltid fritt til å velge kontrollverksted. Du står selv ansvarlig for å bestille time og få bilen kontrollert innen fristens utløp.

 

Biler registrert i årstall med oddetall (1997, 1995, 1993 osv.) skal godkjennes i 2001.

Biler registrert i årstall med partall (1998, 1996, 1994 osv) skal godkjennes i 2002.

Du kan fremstille bilen til kontroll tidligst 4 måneder før den skal være godkjent.

Siste siffer i bilens registreringsnummer bestemmer hvilken måned bilen senest skal være godkjent etter følgende tabell:

  Siste siffer i bilens registreringsnummer Bilen må være godkjent innen  
  1 Januar  
  2 Februar  
  3 Mars  
  4 April  
  5 Mai  
  6 Juni  

NB!

7 November  
  8 August  
  9 September  
  0 Oktober  

Det er fornuftig å foreta kontrollen i god tid før fristen for godkjenning, slik at det er tid til å foreta nødvendige reparasjoner. Dersom du ikke sørger for kontroll av bilen eller unnlater å utbedre påpekte mangler innenfor fristen, vil kjøretøyet bli begjært avskiltet etter nærmere regler.

Kontakt oss hvis du vil vite mer om kontrollen.